Themamiddag: Diversiteit

Event: Themamiddag: Diversiteit

Wat wordt er besproken

Deze themamiddag is speciaal voor vrijwilligers van de VoorleesExpress. Het thema van de avond is ‘Diversiteit’

Diversiteit is in de stad Amsterdam op allerlei manieren vertegenwoordigd. Door allerlei generaties, gebruiken, voorkeuren, achtergronden, belevingswerelden etc. Hoe gaan wij hier vanuit de VoorleesExpress mee om? Hoe zorgt De Kinderboekwinkel ervoor dat het boekenaanbod goed aansluit bij de ‘diverse vragen’ van hun klanten? Op welke manier kun je als voorlezer omgaan met diversiteit in het voorleesgezin?  

We gaan graag over deze thema's in gesprek met voorlezers en aanwezige professionals van de Kinderboekwinkel. Tot dan!