Het belang van voorlezen

Door Kees Broekhof van Sardes

Plezier en taalontwikkeling

Kinderen die het leuk vinden om te lezen of om voorgelezen te worden, gaan vaak later ook zelf veel lezen. Ze genieten van verhalen en kunnen zich helemaal verliezen in de wereld van het boek. We noemen dit ook wel de leesbeleving. Een tweede doel van voorlezen is taalontwikkeling. Voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen is voorlezen de belangrijkste manier om nieuwe woorden te leren en om kennis te maken met de taal van boeken. Dat is van groot belang voor hun taalontwikkeling. Veel kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving krijgen problemen in hun schoolloopbaan omdat ze te weinig woorden kennen en omdat ze het wat formelere taalgebruik van boeken onvoldoende beheersen.

Door regelmatig verhalen te horen (herhaling is goed) vergroten kinderen hun woordenschat en hun kennis van de wereld en bereiden ze zich spelenderwijs voor op het begrijpend lezen. Deze factoren zijn heel bepalend voor de schoolloopbaan. Een kind dat slecht scoort in grammatica of spelling zal daardoor geen lager advies krijgen voor het voortgezet onderwijs; een kind dat achterloopt in begrijpend lezen en woordenschat wel.

Daarnaast is voorlezen een heel gezellig ritueel in het gezinsleven. Kinderen en ouders genieten ervan. Het is een moment van rust en geborgenheid. Het verhaal kan bovendien aanleiding zijn tot gesprekken over grappige voorvallen, avonturen, fantasieonderwerpen, maar ook over emoties zoals bang zijn, boos zijn en verliefd zijn.

Hieronder zetten we op een rij wat voorlezen kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen.

  • Voorbereiding op het technisch lezen
  • Voorbereiding op begrijpend lezen
  • Uitbreiding van de woordenschat
  • Bevordering van de leesmotivatie
  • Bevordering van concentratie
  • Stimuleren van de fantasie en inbeeldingsvermogen
  • Kennismaking met de wereld om hen heen

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het voorlezen zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er ook regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Bron: http://www.opvoedadvies.nl/voorlees.html (Drs. T. de Vos - van der Hoeven)